MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Kon Tum (58)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 583640 là gì?

Mã bưu chính 583640 với Tên bưu chính là Hơ Moong thuộc bưu cục 583641 tại địa chỉ Làng Đắk Wớt, Xã Hơ Moong quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 583640 với Tên bưu chính là Hơ Moong thuộc địa bàn phường xã Hơ Moong (58364), thuộc Quận Sa Thầy (5835), thuộc Tỉnh / Thành phố Kon Tum (58)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 583640 ( Hơ Moong ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: