MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Thái Nguyên (25)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 256100 là gì?

Mã bưu chính 256100 với Tên bưu chính là Hồ Núi Cốc thuộc bưu cục 256106 tại địa chỉ Xóm Tân Lập, Xã Tân Thái quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 256100 với Tên bưu chính là Hồ Núi Cốc thuộc địa bàn phường xã Tân Thái (25610), thuộc Quận Đại Từ (2553), thuộc Tỉnh / Thành phố Thái Nguyên (25)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 256100 ( Hồ Núi Cốc ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: