MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Giang (31)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 312910 là gì?

Mã bưu chính 312910 với Tên bưu chính là Hố Quáng Phìn thuộc bưu cục 312911 tại địa chỉ Thôn Chín Chua Ván, Xã Hồ Quáng Phìn quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 312910 với Tên bưu chính là Hố Quáng Phìn thuộc địa bàn phường xã Hồ Quáng Phìn (31291), thuộc Quận Đồng Văn (3126), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Giang (31)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 312910 ( Hố Quáng Phìn ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: