MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bạc Liêu (96)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 963240 là gì?

Mã bưu chính 963240 với Tên bưu chính là Hòa Bình thuộc bưu cục 963227 tại địa chỉ Ấp Thị Trấn A - Khu 1, Thị Trấn Hoà Bình quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 963240 với Tên bưu chính là Hòa Bình thuộc địa bàn phường xã Hoà Bình (96320), thuộc Quận Hoà Bình (9632), thuộc Tỉnh / Thành phố Bạc Liêu (96)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 963240 ( Hòa Bình ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: