MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Yên Bái (32)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 323380 là gì?

Mã bưu chính 323380 với Tên bưu chính là Hòa Cuông thuộc bưu cục 323385 tại địa chỉ Thôn 5, Xã Hòa Cuông quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 323380 với Tên bưu chính là Hòa Cuông thuộc địa bàn phường xã Hòa Cuông (32338), thuộc Quận Trấn Yên (3233), thuộc Tỉnh / Thành phố Yên Bái (32)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 323380 ( Hòa Cuông ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: