MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đà Nẵng (55)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 552530 là gì?

Mã bưu chính 552530 với Tên bưu chính là Hòa Cường Nam thuộc bưu cục xxxxxx tại địa chỉ Sô´50, Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hoà Cường Nam quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 552530 với Tên bưu chính là Hòa Cường Nam thuộc địa bàn phường xã Hoà Cường Nam (55245), thuộc Quận Hải Châu (5510), thuộc Tỉnh / Thành phố Đà Nẵng (55)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 552530 ( Hòa Cường Nam ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: