MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Gia Lai (60)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 601062 là gì?

Mã bưu chính 601062 với Tên bưu chính là Hoa Lư 2 thuộc bưu cục 601064 tại địa chỉ Sô´39, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Hoa Lư quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 601062 với Tên bưu chính là Hoa Lư 2 thuộc địa bàn phường xã Hoa Lư (60106), thuộc Quận Pleiku (6010), thuộc Tỉnh / Thành phố Gia Lai (60)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 601062 ( Hoa Lư 2 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây:

  • Mã bưu cục: 601062
  • Tên bưu cục: Hoa Lư 2
  • Điện thoại: 873025
  • Phường xã: Hoa Lư (60106)
  • Quận/huyện: Pleiku (6010)
  • Tỉnh/thành phố: Gia Lai (60)
  • Địa chỉ: Sô´39, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Hoa Lư