MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nam (40)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 402301 là gì?

Mã bưu chính 402301 với Tên bưu chính là Hòa Mạc thuộc bưu cục 402306 tại địa chỉ Khu phố Khánh Hòa, Thị Trấn Hoà Mạc quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 402301 với Tên bưu chính là Hòa Mạc thuộc địa bàn phường xã Hoà Mạc (40230), thuộc Quận Duy Tiên (4023), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nam (40)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 402301 ( Hòa Mạc ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: