MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đà Nẵng (55)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 556610 là gì?

Mã bưu chính 556610 với Tên bưu chính là Hòa Phú thuộc bưu cục 556618 tại địa chỉ Thôn Hội Phước, Xã Hoà Phú quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 556610 với Tên bưu chính là Hòa Phú thuộc địa bàn phường xã Hoà Phú (55661), thuộc Quận Hoà Vang (5564), thuộc Tỉnh / Thành phố Đà Nẵng (55)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 556610 ( Hòa Phú ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: