MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đà Nẵng (55)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 557561 là gì?

Mã bưu chính 557561 với Tên bưu chính là Hòa Thọ thuộc bưu cục 557580 tại địa chỉ Tổ 10, Phường Hoà Thọ Đông quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 557561 với Tên bưu chính là Hòa Thọ thuộc địa bàn phường xã Hoà Thọ Đông (55756), thuộc Quận Cẩm Lệ (5574), thuộc Tỉnh / Thành phố Đà Nẵng (55)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 557561 ( Hòa Thọ ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: