MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hải Phòng (18)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 187420 là gì?

Mã bưu chính 187420 với Tên bưu chính là Hoàng Châu thuộc bưu cục 187422 tại địa chỉ Thôn Đình, Xã Hoàng Châu quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 187420 với Tên bưu chính là Hoàng Châu thuộc địa bàn phường xã Hoàng Châu (18742), thuộc Quận Cát Hải (1873), thuộc Tỉnh / Thành phố Hải Phòng (18)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 187420 ( Hoàng Châu ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: