MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Phú Thọ (29)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 295900 là gì?

Mã bưu chính 295900 với Tên bưu chính là Hoàng Cương thuộc bưu cục 295901 tại địa chỉ Khu 2, Xã Hoàng Cường quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 295900 với Tên bưu chính là Hoàng Cương thuộc địa bàn phường xã Hoàng Cương (29590), thuộc Quận Thanh Ba (2956), thuộc Tỉnh / Thành phố Phú Thọ (29)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 295900 ( Hoàng Cương ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: