MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Vĩnh Phúc (28)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 281580 là gì?

Mã bưu chính 281580 với Tên bưu chính là Hoàng Hoa thuộc bưu cục 281585 tại địa chỉ Thôn Trên Tần Lũng, Xã Hoàng Hoa quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 281580 với Tên bưu chính là Hoàng Hoa thuộc địa bàn phường xã Hoàng Hoa (28158), thuộc Quận Tam Dương (2815), thuộc Tỉnh / Thành phố Vĩnh Phúc (28)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 281580 ( Hoàng Hoa ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: