MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 124329 là gì?

Mã bưu chính 124329 với Tên bưu chính là Hoàng Hoa Thám 2 thuộc bưu cục 124311 tại địa chỉ Sô´406, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Thụy Khuê quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 124329 với Tên bưu chính là Hoàng Hoa Thám 2 thuộc địa bàn phường xã Thụy Khuê (12430), thuộc Quận Tây Hồ (1240), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 124329 ( Hoàng Hoa Thám 2 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: