MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Tuyên Quang (30)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 302190 là gì?

Mã bưu chính 302190 với Tên bưu chính là Hoàng Khai thuộc bưu cục 302191 tại địa chỉ Thôn Chằm, Xã Hoàng Khai quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 302190 với Tên bưu chính là Hoàng Khai thuộc địa bàn phường xã Hoàng Khai (30219), thuộc Quận Yên Sơn (3015), thuộc Tỉnh / Thành phố Tuyên Quang (30)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 302190 ( Hoàng Khai ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: