MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đà Nẵng (55)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 557300 là gì?

Mã bưu chính 557300 với Tên bưu chính là Hoàng Sa thuộc bưu cục 557301 tại địa chỉ Khu đảo Hoàng Sa, Đảo Hoàng Sa quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 557300 với Tên bưu chính là Hoàng Sa thuộc địa bàn phường xã Hoàng Sa (55730), thuộc Quận Hoàng Sa (5573), thuộc Tỉnh / Thành phố Đà Nẵng (55)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 557300 ( Hoàng Sa ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: