MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hải Dương (17)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 174280 là gì?

Mã bưu chính 174280 với Tên bưu chính là Hoàng Tiến 3 thuộc bưu cục 174287 tại địa chỉ Thôn Trung Tâm, Xã Hoàng Tiến quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 174280 với Tên bưu chính là Hoàng Tiến 3 thuộc địa bàn phường xã Hoàng Tiến (17428), thuộc Quận Chí Linh (1742), thuộc Tỉnh / Thành phố Hải Dương (17)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 174280 ( Hoàng Tiến 3 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: