MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Gia Lai (60)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 602470 là gì?

Mã bưu chính 602470 với Tên bưu chính là Hoàng Văn Thụ thuộc bưu cục 602475 tại địa chỉ Sô´176, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Tây Sơn quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 602470 với Tên bưu chính là Hoàng Văn Thụ thuộc địa bàn phường xã Tây Sơn (60247), thuộc Quận An Khê (6024), thuộc Tỉnh / Thành phố Gia Lai (60)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 602470 ( Hoàng Văn Thụ ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây:

  • Mã bưu cục: 602470
  • Tên bưu cục: Hoàng Văn Thụ
  • Điện thoại: 533456
  • Phường xã: Tây Sơn (60247)
  • Quận/huyện: An Khê (6024)
  • Tỉnh/thành phố: Gia Lai (60)
  • Địa chỉ: Sô´176, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Tây Sơn