MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Ninh (20)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 207200 là gì?

Mã bưu chính 207200 với Tên bưu chính là Hoành Bồ thuộc bưu cục 207242 tại địa chỉ Khu 4 Tổ 4, Thị Trấn Trới quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 207200 với Tên bưu chính là Hoành Bồ thuộc địa bàn phường xã Trới (20720), thuộc Quận Hoành Bồ (2072), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Ninh (20)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 207200 ( Hoành Bồ ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: