MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Nam (56)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 563959 là gì?

Mã bưu chính 563959 với Tên bưu chính là Hòm thư công cộng phường Cẩm Phô thuộc bưu cục 563921 tại địa chỉ Đường Trần Hưng Đạo, Phường Cẩm Phô quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 563959 với Tên bưu chính là Hòm thư công cộng phường Cẩm Phô thuộc địa bàn phường xã Cẩm Phô (56391), thuộc Quận Hội An (5638), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Nam (56)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 563959 ( Hòm thư công cộng phường Cẩm Phô ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: