MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Ninh Thuận (66)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 661839 là gì?

Mã bưu chính 661839 với Tên bưu chính là Hòm thư công cộng số 10 thuộc bưu cục 661764 tại địa chỉ Sô´267, Đường 21/8, Phường Phước Mỹ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 661839 với Tên bưu chính là Hòm thư công cộng số 10 thuộc địa bàn phường xã Phước Mỹ (66176), thuộc Quận Phan Rang Tháp Chàm (6610), thuộc Tỉnh / Thành phố Ninh Thuận (66)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 661839 ( Hòm thư công cộng số 10 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: