MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 721261 là gì?

Mã bưu chính 721261 với Tên bưu chính là Hòm thư công cộng UBND Phường Hiệp Bình Phứơc thuộc bưu cục 721223 tại địa chỉ Sô´719, Đường Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 721261 với Tên bưu chính là Hòm thư công cộng UBND Phường Hiệp Bình Phứơc thuộc địa bàn phường xã Hiệp Bình Phước (72120), thuộc Quận Thủ Đức (7200), thuộc Tỉnh / Thành phố Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 721261 ( Hòm thư công cộng UBND Phường Hiệp Bình Phứơc ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: