MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Ninh (20)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 205810 là gì?

Mã bưu chính 205810 với Tên bưu chính là hòm thư độc lập thuộc bưu cục 205675 tại địa chỉ Bản Khe Lặc, Xã Đại Thành quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 205810 với Tên bưu chính là hòm thư độc lập thuộc địa bàn phường xã Đại Thành (20581), thuộc Quận Tiên Yên (2056), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Ninh (20)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 205810 ( hòm thư độc lập ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: