MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Yên Bái (32)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 323810 là gì?

Mã bưu chính 323810 với Tên bưu chính là Hồng Ca thuộc bưu cục 323819 tại địa chỉ Thôn Trung Nam, Xã Hồng Ca quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 323810 với Tên bưu chính là Hồng Ca thuộc địa bàn phường xã Hồng Ca (32381), thuộc Quận Trấn Yên (3233), thuộc Tỉnh / Thành phố Yên Bái (32)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 323810 ( Hồng Ca ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: