MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Ninh (20)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 203054 là gì?

Mã bưu chính 203054 với Tên bưu chính là Hồng Hải thuộc bưu cục 201000 tại địa chỉ Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 203054 với Tên bưu chính là Hồng Hải thuộc địa bàn phường xã Hồng Hải (20100), thuộc Quận Hạ Long (2010), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Ninh (20)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 203054 ( Hồng Hải ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: