MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hải Phòng (18)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 184910 là gì?

Mã bưu chính 184910 với Tên bưu chính là Hồng Phong thuộc bưu cục 184911 tại địa chỉ Thôn Đình Ngọ, Xã Hồng Phong quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 184910 với Tên bưu chính là Hồng Phong thuộc địa bàn phường xã Hồng Phong (18491), thuộc Quận An Dương (1848), thuộc Tỉnh / Thành phố Hải Phòng (18)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 184910 ( Hồng Phong ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: