MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Lạng Sơn (24)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 242960 là gì?

Mã bưu chính 242960 với Tên bưu chính là Hồng Thái thuộc bưu cục 242861 tại địa chỉ Thôn Bản Nhùng, Xã Hồng Thái quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 242960 với Tên bưu chính là Hồng Thái thuộc địa bàn phường xã Hồng Thái (24286), thuộc Quận Văn Lãng (2425), thuộc Tỉnh / Thành phố Lạng Sơn (24)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 242960 ( Hồng Thái ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: