MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Vĩnh Phúc (28)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 283780 là gì?

Mã bưu chính 283780 với Tên bưu chính là Hợp Châu thuộc bưu cục 283621 tại địa chỉ Thôn Đồi Thông, Xã Hợp Châu quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 283780 với Tên bưu chính là Hợp Châu thuộc địa bàn phường xã Hợp Châu (28361), thuộc Quận Tam Đảo (2836), thuộc Tỉnh / Thành phố Vĩnh Phúc (28)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 283780 ( Hợp Châu ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: