MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Vĩnh Phúc (28)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 281501 là gì?

Mã bưu chính 281501 với Tên bưu chính là Hợp Hòa thuộc bưu cục 281508 tại địa chỉ Tiểu Khu Mới, Thị trấn Hợp Hòa quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 281501 với Tên bưu chính là Hợp Hòa thuộc địa bàn phường xã Hợp Hòa (28150), thuộc Quận Tam Dương (2815), thuộc Tỉnh / Thành phố Vĩnh Phúc (28)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 281501 ( Hợp Hòa ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: