MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hoà Bình (35)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 351580 là gì?

Mã bưu chính 351580 với Tên bưu chính là Hợp Thành thuộc bưu cục 351585 tại địa chỉ Xóm Ngọc xạ, Xã Hợp Thành quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 351580 với Tên bưu chính là Hợp Thành thuộc địa bàn phường xã Hợp Thành (35158), thuộc Quận Kỳ Sơn (3515), thuộc Tỉnh / Thành phố Hoà Bình (35)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 351580 ( Hợp Thành ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: