MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hậu Giang (91)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 912650 là gì?

Mã bưu chính 912650 với Tên bưu chính là Hộp thư 08 thuộc bưu cục 912566 tại địa chỉ Ấp Nhơn Thuận 1a, Xã Nhơn Nghĩa A quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 912650 với Tên bưu chính là Hộp thư 08 thuộc địa bàn phường xã Nhơn Nghĩa A (91256), thuộc Quận Châu Thành A (9125), thuộc Tỉnh / Thành phố Hậu Giang (91)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 912650 ( Hộp thư 08 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: