MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 748593 là gì?

Mã bưu chính 748593 với Tên bưu chính là Hộp thư công cộng thuộc bưu cục 748516 tại địa chỉ Sô´007, Dãy nhà A, Khu chung cư Sư Vạn Hạnh, Phường Số 9 quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 748593 với Tên bưu chính là Hộp thư công cộng thuộc địa bàn phường xã Số 9 (74850), thuộc Quận Quận 5 (7480), thuộc Tỉnh / Thành phố Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 748593 ( Hộp thư công cộng ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: