MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 752353 là gì?

Mã bưu chính 752353 với Tên bưu chính là Hộp thư công cộng thuộc bưu cục 752303 tại địa chỉ Sô´450, Đường Bến Phú Định, Phường Số 16 quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 752353 với Tên bưu chính là Hộp thư công cộng thuộc địa bàn phường xã Số 16 (75230), thuộc Quận Quận 8 (7510), thuộc Tỉnh / Thành phố Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 752353 ( Hộp thư công cộng ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: