MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Lâm Đồng (67)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 671872 là gì?

Mã bưu chính 671872 với Tên bưu chính là HTCC thuộc bưu cục 671828 tại địa chỉ Sô´20/4, Ngõ 73, Đường Tô Vĩnh Diện, Phường 6 quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 671872 với Tên bưu chính là HTCC thuộc địa bàn phường xã Số 6 (67180), thuộc Quận Đà Lạt (6710), thuộc Tỉnh / Thành phố Lâm Đồng (67)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 671872 ( HTCC ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: