MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hưng Yên (16)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 162400 là gì?

Mã bưu chính 162400 với Tên bưu chính là Hùng Cường thuộc bưu cục 162402 tại địa chỉ Thôn Tân Hưng, Xã Hùng Cường quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 162400 với Tên bưu chính là Hùng Cường thuộc địa bàn phường xã Hùng Cường (16240), thuộc Quận Kim Động (1622), thuộc Tỉnh / Thành phố Hưng Yên (16)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 162400 ( Hùng Cường ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: