MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Tuyên Quang (30)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 305970 là gì?

Mã bưu chính 305970 với Tên bưu chính là Hùng Đức thuộc bưu cục 305971 tại địa chỉ Thôn Tân Hùng, Xã Hùng Đức quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 305970 với Tên bưu chính là Hùng Đức thuộc địa bàn phường xã Hùng Đức (30597), thuộc Quận Hàm Yên (3055), thuộc Tỉnh / Thành phố Tuyên Quang (30)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 305970 ( Hùng Đức ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: