MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Nghệ An (46)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 474300 là gì?

Mã bưu chính 474300 với Tên bưu chính là Hưng Nguyên thuộc bưu cục 474316 tại địa chỉ Khối 15, Thị Trấn Hưng Nguyên quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 474300 với Tên bưu chính là Hưng Nguyên thuộc địa bàn phường xã Hưng Nguyên (47430), thuộc Quận Hưng Nguyên (4743), thuộc Tỉnh / Thành phố Nghệ An (46)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 474300 ( Hưng Nguyên ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: