MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hải Phòng (18)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 186330 là gì?

Mã bưu chính 186330 với Tên bưu chính là Hùng Tiến thuộc bưu cục 186332 tại địa chỉ Thôn Bắc Tạ 1, Xã Hùng Tiến quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 186330 với Tên bưu chính là Hùng Tiến thuộc địa bàn phường xã Hùng Tiến (18633), thuộc Quận Vĩnh Bảo (1862), thuộc Tỉnh / Thành phố Hải Phòng (18)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 186330 ( Hùng Tiến ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: