MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Kiên Giang (92)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 922202 là gì?

Mã bưu chính 922202 với Tên bưu chính là Hùng Vương thuộc bưu cục 922208 tại địa chỉ Khu Phố 5, Thị Trấn Dương Đông quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 922202 với Tên bưu chính là Hùng Vương thuộc địa bàn phường xã Dương Đông (92220), thuộc Quận Phú Quốc (9222), thuộc Tỉnh / Thành phố Kiên Giang (92)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 922202 ( Hùng Vương ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: