MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bến Tre (93)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 931243 là gì?

Mã bưu chính 931243 với Tên bưu chính là Hùng Vương thuộc bưu cục 931112 tại địa chỉ Đường Hùng Vương Nối Dài, Phường 7 quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 931243 với Tên bưu chính là Hùng Vương thuộc địa bàn phường xã Số 7 (93111), thuộc Quận Bến Tre (9310), thuộc Tỉnh / Thành phố Bến Tre (93)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 931243 ( Hùng Vương ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: