MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Thừa Thiên Huế (3)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

  • Mã bưu cục: 535300
  • Tên bưu cục: Hương Trà
  • Điện thoại: 3558672/3558888
  • Phường xã: Tứ Hạ (53530)
  • Quận/huyện: Hương Trà (5353)
  • Tỉnh/thành phố: Thừa Thiên Huế (3)
  • Địa chỉ: Sô´105, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Thị Trấn Tứ Hạ