MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Thừa Thiên Huế (53)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 535350 là gì?

Mã bưu chính 535350 với Tên bưu chính là Hương Vinh thuộc bưu cục 535356 tại địa chỉ Thôn Triều Sơn Nam, Xã Hương Vinh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 535350 với Tên bưu chính là Hương Vinh thuộc địa bàn phường xã Hương Vinh (53535), thuộc Quận Hương Trà (5353), thuộc Tỉnh / Thành phố Thừa Thiên Huế (53)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 535350 ( Hương Vinh ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: