MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Giang (31)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 311543 là gì?

Mã bưu chính 311543 với Tên bưu chính là Hữu Vinh thuộc bưu cục 311530 tại địa chỉ Thôn Tân Tiến, Xã Hữu Vinh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 311543 với Tên bưu chính là Hữu Vinh thuộc địa bàn phường xã Hữu Vinh (31153), thuộc Quận Yên Minh (3115), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Giang (31)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 311543 ( Hữu Vinh ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: