MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đà Nẵng (55)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 556645 là gì?

Mã bưu chính 556645 với Tên bưu chính là HV1 thuộc bưu cục 556632 tại địa chỉ Thôn Dương Lâm I, Xã Hoà Phong quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 556645 với Tên bưu chính là HV1 thuộc địa bàn phường xã Hoà Phong (55663), thuộc Quận Hoà Vang (5564), thuộc Tỉnh / Thành phố Đà Nẵng (55)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 556645 ( HV1 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: