MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Gia Lai (60)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 605136 là gì?

Mã bưu chính 605136 với Tên bưu chính là Ia Hla thuộc bưu cục 607230 tại địa chỉ Làng Tai Pêr, Xã Ia Hla quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 605136 với Tên bưu chính là Ia Hla thuộc địa bàn phường xã Ia Hla (60723), thuộc Quận Chư Pưh (6072), thuộc Tỉnh / Thành phố Gia Lai (60)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 605136 ( Ia Hla ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: