MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Gia Lai (60)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 601910 là gì?

Mã bưu chính 601910 với Tên bưu chính là Ia Pết thuộc bưu cục 601911 tại địa chỉ Thôn 10, Xã Ia Pết quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 601910 với Tên bưu chính là Ia Pết thuộc địa bàn phường xã Ia Pết (60191), thuộc Quận Đak Đoa (6017), thuộc Tỉnh / Thành phố Gia Lai (60)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 601910 ( Ia Pết ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: