MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Gia Lai (60)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 606690 là gì?

Mã bưu chính 606690 với Tên bưu chính là Ia Trok thuộc bưu cục 606691 tại địa chỉ Thôn Quý Đức, Xã Ia Trok quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 606690 với Tên bưu chính là Ia Trok thuộc địa bàn phường xã Ia Trok (60669), thuộc Quận Ia Pa (6066), thuộc Tỉnh / Thành phố Gia Lai (60)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 606690 ( Ia Trok ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: