MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Nam (56)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 560900 là gì?

Mã bưu chính 560900 với Tên bưu chính là Khai thác KT1 thuộc bưu cục 561213 tại địa chỉ Đường Trần Phú, Phường Tân Thạnh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 560900 với Tên bưu chính là Khai thác KT1 thuộc địa bàn phường xã Tân Thạnh (56121), thuộc Quận Tam Kỳ (5610), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Nam (56)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 560900 ( Khai thác KT1 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: