MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bình Dương (82)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 822552 là gì?

Mã bưu chính 822552 với Tên bưu chính là Khánh Lộc 2 thuộc bưu cục 822560 tại địa chỉ Khu phố Khánh Lộc, Thị Trấn Tân Phước Khánh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 822552 với Tên bưu chính là Khánh Lộc 2 thuộc địa bàn phường xã Tân Phước Khánh (82254), thuộc Quận Tân Uyên (8223), thuộc Tỉnh / Thành phố Bình Dương (82)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 822552 ( Khánh Lộc 2 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: