MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Khánh Hoà (65)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 652090 là gì?

Mã bưu chính 652090 với Tên bưu chính là KHL Nha Trang thuộc bưu cục 651010 tại địa chỉ Sô´1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 652090 với Tên bưu chính là KHL Nha Trang thuộc địa bàn phường xã Xương Huân (65100), thuộc Quận Nha Trang (6510), thuộc Tỉnh / Thành phố Khánh Hoà (65)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 652090 ( KHL Nha Trang ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: